На Запорізькій АЕС відбулось засідання комітету ALARA, на якому підбили підсумки щодо радіаційного захисту і радіаційної безпеки у 2020 році та окреслили  подальші напрямки діяльності.

Контроль індивідуальних і колективних доз зовнішнього опромінення персоналу Запорізької станції та підрядних організацій здійснюють на основі принципу ALARA, сформульованого МАГАТЕ. Впровадження методології ALARA є одним з важливих елементів культури безпеки на атомних станціях.

Метою діяльності ALARA є мінімізація опромінення персоналу настільки, наскільки це можливо розумно досягти з урахуванням економічних і соціальних факторів.

На Запорізькій АЕС засідання комітету ALARA відбуваються двічі на рік. Окрім цього фахівці з радіаційної безпеки та радіаційного захисту контролюють всі роботи пов’язані з дозовими навантаженнями.

Керуючись попередніми даними, фахівці створюють прогнози дозових навантажень при проведенні планово-попереджувальних ремонтів та розробляють заходи, спрямовані на збереження здоров’я працівників під час виконання робіт в полях іонізуючого випромінювання.

Серед ефективних заходів зниження дозових навантажень є тренування персоналу на тренажерах-аналогах реакторного устаткування на базі тренажерного комплексу спеціальної підготовки навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Відпрацювавши дії, персонал виконує роботу швидше, відповідно скорочує час перебування поблизу джерела випромінювання. 

Забезпечувати радіаційний захист персоналу, населення і навколишнього середовища – це одне з першочергових завдань Запорізької АЕС і компанії ДП «НАЕК «Енергоатом».